Travmatologiya və Ortopediya

Avrasiya Klinikasının travmatologiya və ortopediya şöbəsində dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin kompleks müayinəsi, konservativ və operativ müalicəsi aparılır.

Ən yeni diaqnostik və endovideocərrahi avadanlıqlar müxtəlif spektrli xəstəliklərin vaxtında və dəqiq diaqnozunun qoyulmasına imkan verir. 

Ümumi diaqnostika

 • MRT (maqnit rezonans tomografiyası)
 • KT (kompüter tomografiyası)
 • Sintigrafiya (sümük şişlərində metastazların dəyərləndrilməsi)
 • Densitometriya (sümüklərdə osteoparozun dəyərləndirilməsi)
 • Rentgen müayinə

Artroskopik diaqnostika və cərrahi əməlliyatlar

 • Dizdə artroskopik meniskektomiya (bərpası mümkün olmayan menisklərin artroskopik üsulla çıxarılması)
 • Artroskopik menisk yırtıqların bərpası
 • Artroskopik oynaqdaxili yad cisimlərin çıxarılması və bağların təmiri
 • Artroskopik osteonekrozların (oynaq qığırdağı zədələnmələri) təmizlənməsi və qığırdaq köçürülməsi
 • Topuq və dirsək oynaqlarının artroskopiyası
 • Ağır və fəsadlaşmış sınıqların qapalı-malinvaziv və açıq üsullarla cərrahi müalicəsi
 • Metal lövhə, qapalı intramedulyar sistem və xaricdən fiksatorlarla osteosintez (sümük tamlığının bərpası) usulları
 • Osteoporozun (sümük kütləsinin azalması) diaqnostika və müalicəsi
 • Artrozların (oynaqların duzlaşması) konservativ və cərrahi müalicəsi
 • Oynaqların (bud-çanaq, diz, çiyin, dirsək) endoprotezlərlə (süni oynaqlarla) əvəz edilməsi
 • Vertebral cərrahiyə (fəqərə sınıqları, skalioz və kifozların cərrahi müalicəsi)
 • Əl cərrahiyyəsi
 • Bərpaedici vətər və sinir əməliyyatları
 • Ətraflarda kəsilmiş hissələrin bərpası
 • Müxtəlif lokalizasiyalı sümük şişlərinin radikal çıxarılması
 • Sümüklərin uzadılması əməliyyatları
 • Uşaqlarda anadangəlmə bud-çanaq oynağı çıxıqlarının konservativ və cərrahi üsullarla müalicəsi
 • Ətraflarda deformasiya və qüsurların cərrahi müalicəsi
Adı, soyadı Otaq №-si
Ali dərəcəli Dr. Aqil İsgəndərov
Xahiş edirik (*) nişanlı xənələri düzgün doldurun!