Ümumi cərrahiyyə

Ümumi Cərrahiyyə tibbin ən geniş və vacib sahələrindən biridir, Vücudumuzda  gedən müxtəlif növ xəstəliklərin  cərrahi müalicəsi məhz ümumi cərrahiyyə bölümünə aid olduğu üçün bu bölüm özündə tibbin bir çox sahələrini cəmləmişdir.

Ümumi cərrahiyyə bölümündə həyata keçirilən cərrahi əməliyyatlar

 • Qaraciyər sirrozlarının cərrahi müalicəsi (damar şuntlama əməliyyatları)
 • Virus hepatitlərinin müalicəsi
 • Öd kisəsi və öd yollarında açıq və laparoskopik cərrahi əməliyyatlar (əməliyyatdaxili USM, öd yollarının vizual (xolangioskopiya) və rentgenolioji (xolangioqrafiya) kontrolu)
 • Mədəaltı vəzin tam və hissəvi çıxarılması
 • Dalağın açıq və laparoskopik yolla tam və ya hissəvi çıxarılması
 • Mədənin, qida borusunun tam və hissəvi çıxarılması (tikiş apparatlarının istifadəsi ilə)
 • Diafraqma yırtıqlarının laparoskopik təmiri
 • Laparoskopik appendektomiya
 • Diaqnostik laparoskopiya və torakoskopiya
 • Nazik və yoğun bağırsaqlarda aparılan açıq və laparoskopik əməliyyatlar (tikiş apparatlarının istifadəsi ilə)
 • Yırtıqların açıq və laparoskopik üsulla təmiri
 • Abdominoplastika
 • Peritonarxası sahənin kistoz törəmələrinin (o cümlədən təkrarlanan) radikal çıxarılması
 • Qalxanabənzər vəzin tam və hissəvi çıxarılması
 • Babasil düyünlərinə lateks həlqələrinin qoyulması
 • Hemorroidektomiya
 • Pararektal fistulların ləğvi
 • Anal çatın cərrahi müalicəsi
 • Rektoskopiya
Xahiş edirik (*) nişanlı xənələri düzgün doldurun!