Hepatologiya

Qaraciyər orqanizmin ən böyük, mürəkkəb və çoxfunksiyalı orqanıdır. O, orqanizmin aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirən önəmli laboratoriyadır:

Enerji deposu

  • Vitamin, dəmir və digər mineral mənbəyi
  • Protein, qanın laxtalanma faktorlarını sintez edən
  • Öd əmələ gətirən ( bu da həzm prosesi üçün zəruridir.)
  • Dərmanları və alkoqolu metabolizə edən və.s.

Qaraciyər orqanizmin bütün yükünü üzərində daşıyır, lakin nadirən şikayət edir. Bu onun özünü regenerasiya etmə qabiliyyəti ilə əlaqəlidir. Amma bunun da həddi var. Qaraciyər patologiyaları xəstələrdə  nadirən  şikayət yaratdığından, xəstələr həkimə gecikmiş fazada müraciət edir.

Adı, soyadı Otaq №-si
Dr. Nuriyyə Bədəlova
Xahiş edirik (*) nişanlı xənələri düzgün doldurun!