Laboratoriya

Hospitalımızda Ümumi klinik , Biokimyəvi , İmmunoferment , Molekulyar diaqnostik (PZR) analizləri Avropa standartlarına uyğun , bütün sanitar  normalara cavab verən, müasir analizatorlarla təhciz olunmuş , aparıcı Avropa firmalarının istehsalı olan cihazlarla dəqiqliklə, yüksək spesifik və həssaslıqla, nəzəri –təcrübi bazaya malik, müasir analizatoirlarla işləmək üçün kurs keçmiş yüksək səviyyəli həkim laborantlar tərəfindən aparılır.

Adı, soyadı Otaq №-si
Dr. Afaq Əkbərova
Xahiş edirik (*) nişanlı xənələri düzgün doldurun!